fbpx

Vertrouwenscontactpersoon Jaap Eden

Op Jaap Eden is het van belang is dat iedere medewerker, cursist en bezoeker op een veilige manier kan werken, trainen en genieten van de schaatssport. Toch kan het gebeuren dat je tijdens je bezoek, les of werkdag te maken krijgt met grensoverschrijdend of ongewenst gedrag, waardoor jij je onprettig of zelfs onveilig voelt. Denk aan discriminatie, (seksuele) intimidatie, fysieke of verbale agressie en pesten, maar ook aan integriteitskwesties, zoals fraude, diefstal of andere wetsovertredingen. Het is niet altijd makkelijk om hierover te praten, maar het is wel belangrijk om het te melden, zodat er iets aan gedaan kan worden. Je kan in dat geval contact opnemen met onze interne vertrouwenscontactpersoon Lianne Brand dan wel onze externe vertrouwenscontactpersoon Brigitte Heijink.

Wat kan de vertrouwenscontactpersoon voor je doen?
Een vertrouwenscontactpersoon is niet alleen een luisterend oor, maar kan ook passende adviezen en ondersteuning bij eventuele vervolgstappen geven. De vertrouwenscontactpersoon gaat vertrouwelijk om met jouw verhaal, maar is wel verplicht om een (geanonimiseerd) rapport op te stellen voor het bestuur/directie.

Contact
Ervaar jij ongewenst gedrag op Jaap Eden en wil je hierover praten? Neem dan contact op met Lianne via het vertrouwelijke emailadres vcp@jaapeden.nl (deze mailbox wordt uitsluitend door Lianne gelezen) of telefonisch via 020-3034231.
Brigitte is bereikbaar via flowbgeleiding@gmail.com en 06-53611709.

Het is ook mogelijk om melding te doen bij het Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF (www.centrumveiligesport.nl). Neem contact op met het CVSN via 0900-2025590, bereikbaar van maandag t/m vrijdag 08.30 tot 17.30 uur, of stuur een email naar centrumveiligesport@nocnsf.nl.

Scroll naar boven