fbpx

Huisregels

De Jaap Eden IJsbaan is de plek waar Amsterdammers jong en oud, op een laagdrempelige manier schaatsplezier kunnen beleven. Heerlijk genieten in de buitenlucht van deze oer-Hollandse sport. Om alle bezoekers te kunnen laten genieten is er een aantal huisregels opgesteld die er voor zorgen dat er veilig kan worden geschaatst. Jaap Eden IJsbaan vraagt alle bezoekers onderstaande huisregels in acht te nemen, zodat jijzelf en je mede-gebruikers met veel plezier en veilig kunnen schaatsen.
Huisregels op het ijs
Huisregels Algemeen
Overtreding van de huisregels of ander ongeoorloofd gedrag kan leiden tot ontzegging van de toegang, uitsluiting van deelname aan activiteiten of inname van de verstrekte toegangspas of opzeggen van abonnement voor bepaalde of onbepaalde tijd, zonder dat Jaap Eden gehouden is tot restitutie van entree- / abonnements- of andere gelden ofwel anderszins schadeplichtig wordt jegens de bezoeker.
Veiligheid

Veiligheid heeft voor de Jaap Eden IJsbaan de allerhoogste prioriteit. We voelen ons verantwoordelijk voor onze medewerkers, bezoekers en omwonenden. De bedrijfsvoering is hierop ingericht. De Jaap Eden IJsbaan voldoet aan alle door de wet gestelde eisen. Ter borging van het veiligheidsbeleid is met behulp van een externe deskundige een veiligheidsbeheersysteem opgezet. Jaarlijks wordt een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en een Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie (ARI&E) uitgevoerd. Regelmatig vindt afstemming plaats met de Brandweer en Milieudienst.

Medewerkers en instructeurs
De medewerkers van de Jaap Eden IJsbaan en de instructeurs van de schaatsschool hebben de taak om toe te zien op de veiligheid van alle bezoekers. Zij zien toe dat de bovenstaande huisregels worden nageleefd.
EHBO
Aan de achterzijde van het garderobegebouw bij de 400 meter buitenbaan bevindt zich de EHBO-post. Voor eerste hulp kan je terecht bij één van onze conciërges die tevens EHBO’ers zijn. Is de EHBO-er niet op zijn post, dan kunt u één van onze medewerkers aanspreken of u melden bij het kassagebouw.
Toezicht
De Jaap Eden IJsbaan maakt gebruik van een beveiligingsbedrijf om toezicht te houden en de veiligheid op het terrein en in de gebouwen te bewerkstelligen.
Aansprakelijkheid
Het betreden van het terrein en het gebruik van de faciliteiten is voor eigen risico. De Stichting is niet aansprakelijk voor enig letsel of verlies of schade aan eigendommen.
Scroll naar boven